Den katolska förförelsen och falsk enhet (svensk)

Ny upplaga!

Under 2017 firades 500-årsjubileet av reformationen. Tyvärr är det idag få kristna som har kunskap om reformationens verkliga innehåll och betydelse, vilken kamp som reformatorerna utkämpade och till och med gick i döden för.

I stället lägger vi märke till att många etablerade kyrkor och kristna ledare, med motivet av att skapa enhet, kastar sitt dyrköpta andliga arv överbord när de vänder sig mot Rom. «Protesten» är över, påstås det. Om man inte är vaksam och studerar detta närmare i ljuset av Guds ord, är det lätt gjort att man låter sig dras med.

Huvudfrågan som denna bok ställer, är om katolicismen kan anses vara en del av kristendomen eller inte. Är romersk-katolsk tro och lära i överensstämmelse med evangeliet om Jesus Kristus? Kan vi etablera enhet med den katolska kyrkan? Eller förkunnas istället ett annat evangelium? Boken behandlar också den katolska kyrkans rötter och hur delar av den evangeliska kristenheten rör sig mot katolicismen idag.

Innehåll:

Del 1 – Den katolska kyrkans uppkomst och väsen

 • Bakgrunden till etableringen av den romersk-katolska kyrkan
 • Arvet från urkyrkan
 • Den katolska bibeln
 • Trientkonciliet och mot-reformationen
 • Hur är det med det andra Vatikankonciliet?
 • Jesuitorden
 • Politisk och världslig makt
 • Babyloniskt inflytande
 • Skökoväsen
 • Inkvisitionen och förföljelse av judar och kristna
 • Reformatorerna betalade ett högt pris
 • Förintelsen och 2. världskriget

Del 2 – Den katolska kyrkans lära

 • Frälst av nåd?
 • Sakramenten
 • Mariadyrkan
 • Helgon, ikoner och bön till de döda
 • Celibat
 • Påvedömet
 • Kyrkans roll
 • Läroämbete och prästerskap
 • Läran om «Traditionen»

Del 3 – Frågan om enhet

 • Läromässig grund för enhet?
 • Gemensamma trosbekännelser
 • «Charta Oecumenica»
 • Reformationen – Ett sår som behöver läkas?
 • Rörelsen mot katolicismen i vår tid


Intervju med författaren på Kanal 10 Norge:

Omtaler

Basert på 3 omtaler Skriv en omtale