Bestselgere

Den katolske forførelse og falsk enhet (norsk)

I 2017 feiret vi 500-årsjubileet for reformasjonen. Dessverre er det i dag få kristne som har kunnskap om reforma­sjonens virkelige innhold og betydning, hvilken kamp reformatorene faktisk utkjempet og til og med gikk i døden for. I stedet observerer vi at mange etablerte kirker og kristne ledere, under påskudd av å skape enhet, kaster sin dyrekjøpte åndelige arv over bord i det de vender seg mot Rom. ”Protesten” er over, påstås det. Om man ikke er varsom og studerer dette nærmere i lys av Guds ord, er det fort gjort å la seg rive med.

Hovedspørsmålet boken reiser, er om katolisisme kan anses som en del av kristendommen eller ikke. Er romersk-katolsk tro og lære i overensstemmelse med evangeliet om Jesus Kristus? Kan vi etablere enhet med den katolske kirke? Eller forkynnes i stedet et annet evangelium?

Boken kan ses på som et trosforsvar for evangeliet. Ved å lese den vil du få en større forståelse for hva Jesu død for våre synder innebærer. Forskjellene mellom katolisisme og evangelisk kristendom kommer tydelig frem slik at det blir enkelt å forstå. I tillegg tar boken for seg den katolske kirkes røtter og hvordan deler av evangelisk kristenhet beveger seg mot katolisisme i dag.

Innhold:

Del 1 – Den katolske kirkes opprinnelse og vesen

 • Bakgrunnen til etableringen av den romersk-katolske kirke
 • Nedarvet fra oldkirken?
 • Den katolske bibelen
 • Trientkonsilet og mot-reformasjonen
 • Hva med det andre Vatikankonsil?
 • Politisk og verdslig makt
 • Babylonsk innflytelse
 • Skjøgevesen
 • Inkvisisjonen og forfølgelse av jøder og kristne
 • Reformatorenes kamp
 • Holocaust og 2. verdenskrig

Del 2 – Den katolske kirkes lære

 • Frelst av nåde?
 • Sakramenter
 • Marias rolle
 • Helgener, ikoner og bønn til døde
 • Sølibat
 • Pavedømme
 • Kirkens betydning
 • Læreembete og presteskap
 • Læren om «Tradisjonen»

Del 3 – Spørsmålet om enhet

 • Læremessig grunnlag for enhet?
 • Felles trosbekjennelser
 • «Charta Oecumenica»
 • Reformasjonen – et sår som må leges?
 • Bevegelse mot katolisisme i vår tid


Intervju med forfatteren på Kanal 10 Norge:

  Omtaler

  Basert på 9 omtaler Skriv en omtale

  Relaterte produkter